אודותינו

“נולדו שווים” הוא אתר המוקדש להפניית תשומת הלב הציבורית לפגיעה בבריאותם הנפשית של ילדים פלסטיניים החיים תחת שיפוט ישראלי. האתר הוא פרי שיתוף פעולה בין אנשי בריאות נפש ופעילים ישראלים, פלסטינים וחברי קהילות אחרות בעולם. אנו מאוחדים בשאיפתנו לעתיד בטוח יותר לילדים ישראלים ופלסטינים, אשר את גורלותיהם אנו רואים ככרוכים זה בזה.

בעשורים האחרונים, ובפרט מאז 1967, גופים ויחידים רבים המעורבים בסכסוך הישראלי-פלסטיני תרמו ועודם תורמים לאלימות הפוגעת בבריאותם הגופנית והנפשית של כל ילדי האזור והמערערת את יציבות הקהילות שבהן הם חיים. מעגלי האלימות הללו פוגעים קשות בישראלים ובפלסטינים כאחת, והשלכותיהם עתידות להיות ניכרות לאורך דורות רבים.

אנו חשים מחויבות לשיקולי הביטחון הלגיטימיים של כל הצדדים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אך אנו מאמינים שאת שיקולי הביטחון ניתן ליישם ללא פגיעה בילדים ומשפחות, ושחשוב ביותר להימנע מפגיעה כזאת. בחרנו להפנות כאן את הזרקור דווקא אל המדיניות הישראלית הפוגעת בהתפתחותם של ילדים פלסטינים וביציבות משפחותיהם, בשל העובדה שהחוק הישראלי שמבטיח זכויות ילדים אינו מגן דיו על ילדים אלה, על אף שהם חיים תחת שיפוט ישראלי. אנו מאמינים שכל ילד וילדה זכאים להגנה, בין אם הם אזרחי המדינה ובין אם אינם.

התמקדותנו ברווחה הנפשית של ילדים פלסטינים ומשפחותיהם ובפגיעה הישראלית בה אין בה כדי להעיד על כך שאנו מקלים ראש באלימות, בדחק ובאימה שחווים מבוגרים או ילדים אחרים בישראל, בשטחי הגדה וברצועת עזה כתוצאה ממדיניות או פעולות של ישראל או ארגונים פלסטיניים. אנו מקדמים בברכה פעילות של אנשי מקצוע ואחרים לתיעוד מצבים אלה ולהביא לתיקונם. בחרנו לצמצם את התמקדותנו כאן במדיניות ממשלת ישראל בין השאר מפני שאנו תומכים ברף הגבוה של שמירה על זכויות אדם ובכללן זכויות ילדים שישראל מצהירה כי היא מציבה לעצמה כמדינה דמוקרטית. אנו מאמינים שבישׂמה הגנה שוויונית לכלל הילדים החיים בשטחים שבאחריותה, ישראל תזרע זרעים לעתיד בטוח יותר לילדים כולם – תחת לתרום להמשכו של מעגל האלימות.

לשם כך, באתר זה אנו מביאים חומרים מקצועיים אודות ההשפעות הפסיכולוגיות של מדיניות ישראל על ילדים פלסטיניים ומשפחותיהם, כולל חווֹת דעת, התרשמויות ועמדות של מומחים מתחומי בריאות הנפש, המשפט, זכויות האדם, האמנות ועוד. לצד זה אנו מפנים למבחר פרסומים מכלי התקשורת ומדו”חות של ארגוני זכויות אדם בנוגע לפגיעה ברווחתם הנפשית של ילדים פלסטיניים.

“נולדו שווים” הוקם על מנת לשאת עדות למחירים הקשים של מניעת הזכות לילדוּת בטוחה ולחיי משפחה מוגנים, אשר ממנה סובלים ילדים פלסטיניים תחת שיפוט ישראלי. באתר זה אנו מבקשים להביא את קולם של אלה העמלים להגן על זכויות ילדים פלסטינים ומשפחותיהם ולטפח את רווחתם הנפשית. אנו מקווים לפנות לקהל קוראים בשני צדי הסכסוך הישראלי-פלסטיני ולקהילה הבין-לאומית כולה. ביחד אנו מבקשים להרחיב את ההבנה המשותפת אודות כמה מהכוחות התורמים להנצחתו של מעגל השנאה בין פלסטינים לישראלים, ולתעד את ההשפעות הפסיכולוגיות של האלימות המתמשכת בין ישראלים ופלסטינים. יותר מכל אנו מקווים להתריע על המחיר העצום של מעגל אימה אלים זה, להשמיע את קולם של בני האדם הלכודים בו, ולעודד חשיבה על אפשרויות הריפוי.

ליצירת קשר: bornequal_listserv@googlegroups.com  או: