הפרת הוראות חוק הנוער בטיפול המשטרה בקטינים בירושלים המזרחית: האגודה לזכויות האזרח, מרץ 2011

הפרת הוראות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בטיפול המשטרה בקטינים בירושלים המזרחית

זהו מסמך מפורט שפרסמה האגודה לזכויות האזרח במרץ 2011 על הפרות חוק הנוער על ידי המשטרה בטיפולה בקטינים בירושלים המזרחית, ועל האופן בו היא מרוקנת את החוק מתוכנו בשימושה התדיר בחריגים הקבועים בחוק.

במסמך נפרסת תמונה קשה של אופן ביצוע מעצרי הילדים בניגוד לחוק: ילדים שלא מלאו להם 12 שנים עוכבו ונלקחו לחקירות אף שהם מתחת לגיל האחריות הפלילית; קטינים הוצאו ממיטותיהם באישון לילה; נעצרו ונאזקו ברחוב לעיני כל; נחקרו ברכבי המשטרה בדרכם לתחנות המשטרה; שוטרים שהשתמשו בחקירתם באלימות ובאיומים; קטינים שנחקרו ללא ליווי הוריהם; הורים שהגיעו ללוות את ילדיהם ונאלצו להמתין שעות רבות בכניסה לתחנה; והורים שגורשו מחדרי החקירות לאחר שהלינו על אופי ודרכי החקירה של ילדיהם.

Advertisements
Gallery | This entry was posted in דו"חות של ארגוני זכויות אדם and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to הפרת הוראות חוק הנוער בטיפול המשטרה בקטינים בירושלים המזרחית: האגודה לזכויות האזרח, מרץ 2011

  1. Pingback: דיווח: סגירת תיקי חקירה של שוטרים שעיכבו בן 7. “הארץ”, אוגוסט 2012 | born equal | נולדו שווים | ولدوا متساوين

Comments are closed.