מעצרי ילדים בניגוד לחוק: האגודה לזכויות האזרח, מאי 2011

פרק מתוך ד”וח של האגודה לזכויות האזרח: סקירת פעילות משטרת מחוז ירושלים בשנה החולפת: אלימות, חוסר אמון והחרפה ביחס המשטרה לאוכלוסיה הפלסטינית בירושלים. יום ירושלים, יוני 2011

במספר שכונות בירושלים המזרחית מתקיימים בשנה וחצי האחרונות אירועי הפרות סדר באופן תדיר, אשר חלק ניכר מהמשתתפים בהם הם קטינים. בעקבות אירועים אלה, חלה עליה חדה במספר מעצרי הילדים בירושלים המזרחית. לפי נתוני משטרת ירושלים, במהלך שנת 2010 נחקרו כ-1200 ילדים בחשד לזריקת אבנים, נעצרו 759 ילדים על רקע עבירות לאומניות, וב-226 מקרים הוגשו כתבי אישום ובוצע מעצר עד תום ההליכים. הפער הגדול בין מספר הילדים שנחקרו ונעצרו לבין מספר כתבי האישום שהוגשו, מחזק את תחושתם של התושבים הפלסטינים כי מרבית המעצרים והחקירות של הילדים נועדו להטיל מורא על הקטינים, לאסוף מהם מידע ולגרום להם בדרך זו שלא לשוב ולבצע את המעשים אשר בביצועם הם נחשדים. ואולם, יש להדגיש כי השימוש במעצרים ובחקירות ככלי הרתעתי-חינוכי עומד בניגוד לתכליתם המקורית.

לאור מורכבות החיים בירושלים המזרחית, ולאור הרגישות הנדרשת בטיפול בילדים, חייבת המשטרה לגלות משנה זהירות ולהקפיד לנהוג בהתאם לדין. עיכוב או מעצר של קטין לצורך הבאתו לחקירה הינו צעד קיצוני המלווה בפגיעה חמורה בחירותו של הקטין, מחזק את תיוגו כעבריין ועלול לגרום לו לנזקים נפשיים. למרות זאת, הפכו העיכוב והמעצר לאמצעים השגרתיים לטיפול בקטינים מירושלים המזרחית החשודים ביידוי אבנים, חרף הדרכים החלופיות שמאפשר החוק להשגת מטרות המעצר באמצעות הזמנה לחקירה במועד מאוחר יותר או באמצעות חקירת הקטינים במקום הימצאם.


Advertisements
Gallery | This entry was posted in דו"חות של ארגוני זכויות אדם and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to מעצרי ילדים בניגוד לחוק: האגודה לזכויות האזרח, מאי 2011

  1. Pingback: דיווח: סגירת תיקי חקירה של שוטרים שעיכבו בן 7. “הארץ”, אוגוסט 2012 | born equal | נולדו שווים | ولدوا متساوين

Comments are closed.