תצפיות בבית המשפט הצבאי לנוער”, דו”ח ‘משפט ללא גבולות’ יולי 2011

הדו”ח “כולם אשמים! תצפיות בבית המשפט הצבאי לנוער 2010-11

מתנדבות ארגון “משפט ללא גבולות” צפו בדיונים המשפטיים בעניינם של קטינים פלסטינים בבית המשפט הצבאי לנוער שבמחנה עופר, בתקופה שבין אפריל 2010-מרץ 2011. במהלך הצפייה עקבו מתנדבות הארגון אחרי הליכים משפטיים של מאות קטינים, אך בחרו לאסוף מידע שיטתי ומסודר אחר כל מהלך המשפט בעניינם של 71 נאשמים קטינים.

מאחר שרובם המכריע של הדיונים המשפטיים מסתיימים בהסדרי טיעון שבית המשפט מכבדם, וכולם מסתיימים בעונשי מאסר בפועל, מתעוררת השאלה מה מקומו של בית המשפט הצבאי לנוער בהכרעת דינם של הנערים שנעצרו והועמדו לדין.
קנסות הוטלו כמעט תמיד בנוסף לעונש המאסר בפועל. אין זה ברור כלל מדוע קיימת הצדקה להטיל בנוסף על מאסר גם קנס, וכן לקבוע ימי מאסר תמורתו במידה ולא ישולם, למרות שהתשלום תלוי אך ורק במצבם הכלכלי של ההורים.
במקרים רבים לא קיים יחס ראוי בין חומרת העבירה לחומרת העונש שהוטל, והוטלו עונשי מאסר ממושכים.

הממצאים מראים שהקמתו של בית המשפט הצבאי לנוער הביאה לשינוי שולי בלבד בהליכים המשפטיים נגד קטינים פלסטיניים בשטחי הגדה המערבית. השינוי בחוק הצבאי שהביא להקמת בית המשפט הצבאי לנוער, לא השפיע כלל על הליכי החקירה והמעצר שהם השלבים הקריטיים המכריעים הלכה למעשה את גורל ההליך המשפטי כולו. השימוש הנפוץ במעצר פוגע בחזקת החפות ומכתיב ברוב המכריע של המקרים הרשעה וענישה במאסר. תפקידו של בית המשפט מתחיל רק לאחר שלבים אלו והוא למעשה כמעט זניח, לאור הפרקטיקה הנפוצה של הסדרי טיעון, קבלתם על ידי בית המשפט, וגזירה אוטומטית של עונשי מאסר בפועל לתקופות ממושכות.

לדוח בפורמט PDF

Gallery | This entry was posted in דו"חות של ארגוני זכויות אדם and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.