מעצר וחקירה של קטינים – תמונת מצב: האגודה לזכויות האזרח, דצמבר 2011

“כמו גדולים – מעצר וחקירה של קטינים” – האגודה לזכויות האזרח, דצמבר 2011, מתוך חלק ראשון בדוח “זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2011“: מאחורי הסורגים – פגיעה בזכות לחירות במובן הצר

האגודה לזכויות האזרח מפרסמת מדי שנה לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי (10 בדצמבר) דו”ח “תמונת מצב”, כדי להציב בפני החברה בישראל והרשויות סקירה מקיפה ועדכנית של מצב זכויות האדם בישראל ובשטחים ולהתריע על הפרות בוטות במיוחד; להצביע על תהליכים מרכזיים ולציין לטובה מגמות של שיפור; ולהפנות את הזרקור להפרות של זכויות אדם שאינן נחשפות לאמצעי התקשורת ולתשומת הלב הציבורית.

דוח “זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2011”  מציג בין השאר את הפרות הזכויות החמורות המתרחשות כיום בבתי הכלא בישראל, בחלק הראשון של הדו”ח. בחלק זה מצוין כי פעמים רבות מוצאים עצמם מאחורי הסורגים מי שמלכתחילה נמנים עם קבוצות מוחלשות – פליטים ומבקשי מקלט, מהגרי עבודה וילדיהם, ופלסטינים בשטחים ובירושלים. מעצר של קטינים הפך גם הוא להיות הנורמה באזורים מסוימים, אף שהחוק קובע שיש להימנע ככל שניתן ממעצר ילדים. לצד הנתונים והדוגמאות הרבות, מציג הדוח הצעת חוק להקמת “נציבות לתלונות כלואים ולביקורת על מתקני הכליאה”, שתפקח ותשמור על זכויות האדם של כלואים.

לקריאת החלק בדו”ח העוסק במעצר וחקירת קטינים

לקריאת החלק הראשון כולו: מאחורי הסורגים – פגיעה בזכות לחירות במובן הצר

Advertisements
Gallery | This entry was posted in דו"חות של ארגוני זכויות אדם and tagged , , . Bookmark the permalink.