על ילדים פלסטיניים ומשפחותיהם, בקונגרס הבין-לאומי לפסיכולוגיה, 2012

הקונגרס הבינלאומי לפסיכולוגיה (The International congress of Psychology – ICP), האירוע העולמי הגדול ביותר בתחום הפסיכולוגיה, נערך כל 4 שנים. בהתכנסותו בשנת 2008 זכה לתשומת לב עולמית (בין השאר) הנושא המטריד של השתתפות פסיכולוגים אמריקאים בעינויים בכלא גוונטנמו. ההתכנסות בשנת 2012, שנערכה בקייפ-טאון שבדרום אפריקה בחודש יולי נערכה תחת הכותרת של “פסיכולוגיה בשירות האנושות” ואירחה את ניצבת האו”ם לזכויות אדם ד”ר נאבי פילאי, את ארכיבישוף דזמונד טוטו ואחרים.

אחת ההרצאות שהוצגה בקונגרס, על ידי דספינה קונסטנדיניס (מהשטחים הפלסטיניים הכבושים) ושרה קיימנס (מארה”ב), עסקה בהשפעת עבודה פסיכו-סוציאלית עם ילדים פסלטיניים בגדה המערבית. מאמר קודם שפורסם בנושא על ידי אותן מחברות (ואחרים) בגיליון יולי 2011 של כתב העת Peace Psychology, הציג את תוצאותיה של תוכנית התערבות עם ילדים בגדה, ואת ההשפעות של גורמים סוציו-פוליטיים אחרים על הילדים.

בנוסף, בקונגרס הוצג סימפוזיון שהוקדש כולו לנושא של “פסיכולוגיה תחת כיבוש, ההקשר של המשפחה הפלסטינית”. בסימפוזיון השתתפו אנשי בריאות נפש ופעילי זכויות אדם מהארגונים DCI-Palestine ,UNRWA ו-EJ-YMCA, WCLAC, MAP ופסיכואקטיב. הוצגו בו ההשלכות החמורות של אלימות פוליטית על ילדים, משפחות, והדורות הבאים בפלסטין/ישראל.

בפאנל הוצגה בתחילה המציאות בשטח: היחס הלא שוויוני שזוכים לו ילדים פלסטינים לעומת ילדים ישראלים שנעצר בעוון אותן עברות, מעצרי הילדים והפרת החוק הבינלאומי (ג’ררד הורטון, מאוסטרליה); בהמשך התמקד הפאנל בשלושה ממדים פסיכולוגיים של מצב זה: ההשפעה על אנשי טיפול פלסטיניים המנסים להקל מצוקות טראומטיות של אחרים בעודם מושפעים גם הן מה”נורמליזציה” של מצב לא נורמלי ומסוכן (לילה אטשן, מהשטחים הפלסטיניים הכבושים); התהליכים הפסיכולוגיים שעוברים על חיילים ישראלים המשתתפים בפעולות אלימות כלפי ילדים פלסטינים (אפרת אבן צור, מישראל); וההשפעה המערערת של האלימות על משפחות פלסטיניות, כפי שעולה מראיונות עם אמהות (סלווה דואביס, מהשטחים הפלסטיניים הכבושים, וג’ודי רות’ מארה”ב).

ההרצאות בפאנל חלקו כולם תימה משותפת: הנורמליזציה של אלימות פוליטית בחברה הפלסטינית ובחברה הישראלית, קהות הרגשות שהיא יוצרת, והפנייה לקהילה הבין-לאומית להטות אוזן לסבל הכרוך במצב זה.

Gallery | This entry was posted in חומרים מקצועיים and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.