על מעצר וחקירת קטינים בזכותון של האגודה לזכויות האזרח, יוני 2012

ביוני 2012 הוציאה האגודה לזכויות האזרח זכותון מקיף בערבית ובעברית ובו ריכוז מידע משפטי על זכויות תושבים במגעיהם עם המשטרה, בהקשרים של עיכובים ומעצרים, חיפושים, מעבר במחסומים וזכויות מתלוננים. הזכותון מיועד בעיקר לתושבי ירושלים המזרחית, אולם רוב הנאמר בו נכון לגבי כל אזרח ותושב בישראל.

פרקי הזכותון כוללים בין השאר מידע על זכויות הנוגעות למעצר וחקירת קטינים, וכן זכויות הנוגעות לחיפוש בבתים.

הזכותון הוא חלק מקמפיין הכולל גם מיני-אתר בערבית, שמטרתו להנגיש את השיח המשפטי ואת הזכויות לאוכלוסייה צעירה יותר, ובו סרטון אנימציה המסביר את המידע באופן ידידותי והומוריסטי, מבחן “בחן את עצמך” וקומיקס. הקמפיין הועלה גם לפייסבוק (ערבית)

Gallery | This entry was posted in דו"חות של ארגוני זכויות אדם and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.