צמצום צפוי של תקופות המעצר של קטינים פלסטינים, דצמבר 2012

מאתר האגודה לזכויות האזרח:

בעקבות החלטת בג”ץ מיום 24.4.12, שניתנה בעתירת האגודה לזכויות האזרחהוועד הציבורי נגד עינויים וארגון “יש דין” נגד תקופות המעצר המופרזות והמפלות החלות על פלסטינים בשטחים, הודיעה השבוע המדינה על קיצור חלקי של תקופות המעצר החלות על קטינים פלסטינים ועל צמצום של רשימת עבֵרות המוגדרות כעברות ביטחון בצו בדבר הוראות ביטחון.

בהתאם לתיקון לצו בדבר הוראות בטחון, שנחתם בעקבות העתירה וייכנס לתוקף ב-1 באפריל 2013, אפשר יהיה להחזיק ילדים פלסטינים בני 14-12 במעצר ראשוני, לפני הבאה בפני שופט, במשך 24 שעות עם אפשרות לדחות את הביקורת השיפוטית ב-24 שעות נוספות במקרים מיוחדים.

לפי החוק הישראלי, החל גם על ישראלים שחיים בשטחים, קטינים בני 14-12 ישהו במעצר 12 שעות, עם אפשרות לדחות את הביקורת השיפוטית ב-12 שעות נוספות בנסיבות חריגות.

השינוי, שעליו הודיעה המדינה כעת, מצטרף לשורה של שינויים נוספים, שנכנסו לתוקף במהלך שנת 2012, ושבמסגרתם חלק מתקופות המעצר החלות על פלסטינים (בגירים וקטינים כאחד) קוצרו באופן משמעותי, אם כי עדיין נותרו ארוכות בהרבה מתקופות המעצר החלות על ישראלים. […]

עו”ד לילה מרגלית, ראש תחום זכויות האדם בפלילים באגודה לזכויות האזרח, שמנהלת את העתירה: “העתירה הצליחה לגרום לשינוי משמעותי וחשוב מאד במערכת הפלילית בשטחים – שינוי שצמצם חלקית את הפגיעה החמורה בזכויותיהם של ילדים ונערים פלסטינים לחירות, להליך הוגן ולכבוד. זהו אחד הצעדים המעשיים הראשונים בכיוון של הפרדה בין בגירים לקטינים במערכת המשפט הצבאית. יחד עם זאת, עמדתנו לא השתנתה: כל עוד קיים הבדל כלשהו בין תקופות המעצר החלות על ישראלים בשטחים לאלה שחלות על פלסטינים, מדובר באפליה חמורה ובפגיעה בוטה בזכות הבסיסית לשוויון”.

למידע נוסף על תיק העתיקה בג”ץ 4057/10 באתר האגודה לחצו כאן

לכתבה בנושא מאת עמירה הס, שפורסמה ב”הארץ” ב-20.12.2012: “תקופת המעצר הראשונית לקטינים פלסטינים תקוצר

Gallery | This entry was posted in דו"חות של ארגוני זכויות אדם, דיווחים חדשותיים and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.