Tag Archives: אמהות

מחסור חמור בתחנות טיפות חלב במזרח ירושלים, ינואר 2013

פורסם באתר האגודה לזכויות האזרח  ב-2 בינואר 2013: שירות בסיסי לאם ולילד המוענק בטיפות חלב נמנע ממרבית התינוקות במזרח ירושלים, בשל מחסור במרפאות וריחוקן של אלה הקיימות ממקומות המגורים של התושבים. בשכונות המערביות של ירושלים פועלות כיום 25 תחנות לבריאות המשפחה, … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , ,

על ילדים פלסטיניים ומשפחותיהם, בקונגרס הבין-לאומי לפסיכולוגיה, 2012

הקונגרס הבינלאומי לפסיכולוגיה (The International congress of Psychology – ICP), האירוע העולמי הגדול ביותר בתחום הפסיכולוגיה, נערך כל 4 שנים. בהתכנסותו בשנת 2008 זכה לתשומת לב עולמית (בין השאר) הנושא המטריד של השתתפות פסיכולוגים אמריקאים בעינויים בכלא גוונטנמו. ההתכנסות בשנת … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , ,