Tag Archives: פסיכואקטיב

על ילדים פלסטיניים ומשפחותיהם, בקונגרס הבין-לאומי לפסיכולוגיה, 2012

הקונגרס הבינלאומי לפסיכולוגיה (The International congress of Psychology – ICP), האירוע העולמי הגדול ביותר בתחום הפסיכולוגיה, נערך כל 4 שנים. בהתכנסותו בשנת 2008 זכה לתשומת לב עולמית (בין השאר) הנושא המטריד של השתתפות פסיכולוגים אמריקאים בעינויים בכלא גוונטנמו. ההתכנסות בשנת … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , ,

דיון מיוחד על זכויות קטינים במעצר ומאסר בוועדה לזכויות הילד בכנסת, יולי 2012

פרוטוקול הוועדה לזכויות הילד של הכנסת מיום 3.7.2012 – דיון בזכויות קטינים במעצר ומאסר. מתוך: אתר הכנסת ב-3.7.2012 התכנסה בכנסת הוועדה לזכויות הילד לדיון מיוחד בזכויות קטינים במעצר ובמאסר, ביוזמת פעילים ואנשי מקצוע מארגון אב”י-ישראל (אגודה בינלאומית לזכויות ילדים, DCI) ומקבוצת … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , | 2 Comments

אנשי מקצוע בישראל מתריעים על השלכות תנאי מעצר של ילדים פלסטינים, מאי 2012

ב-20 במאי 2012, מעל 130 אנשי מקצוע ישראלים מתחום בריאות הנפש ותחומים אחרים שלחו מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון אהוד ברק (עם העתקים למכותבים נוספים), ובו הביעו דאגתם בנוגע להשלכות נפשיות וחברתיות של מעצרי ילדים ונערים פלסטינים על … Continue reading

Gallery | Tagged , ,